MUDr. Viliam Chromý PRAKTIK-INTERNISTA,s.r.o.

všeobecná a interná ambulancia

Závodná 480
027 43 Nižná
Firemný telefón: +42143 5381 468
Mobilný telefón: 0911317829
IČO: 36428647
DIČ: 2021964791Čo je u nás aktuálne?

Pre pacientov s podozrením na Covid-19 a pozitívnou cestovateľskou anamnézou je vopred potrebná telefonická konzultácia.

V období vyhláseného núdzového stavu všetky ošetrenia len po predchádzajúcej telefonickej konzultácii.

V prípade návštevy ambulancie je s ochrannými prvkami (rúška,rukavice...)

DOVOLENKA 

Termín: od             do 

 

ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVANIE LIEKOV:  drchromy.ambulancia@gmail.com

Informácie o ordinácii MUDr. Viliam Chromý PRAKTIK-INTERNISTA,s.r.o.

MUDr. Viliam Chromý PRAKTIK - INTERNISTA, s. r. o. - všeobecná ambulancia pre dospelých

Poskytuje nasledovné výkony:

 • všeobecnú a internú ambulantnú starostlivosť
 • diagnostiku a liečbu chorôb
 • ELEKTRONICKÉ predpisovanie liekov
 • vypisovanie PN
 • očkovanie 
 • odbery
 • EKG - elektrokardiografia
 • CRP
 • predoperačné vyšetrenia
 • interné predoperačné vyšetrenia 
 • TOKS - Testy na okultné krvácanie v stolici (FOBT, QuikRead FOBT quantitative)
 • INR- CoaguCheck - test krvnej zrážanlivosti z kapilárnej krvi Quick/INR u pacientov dlhodobo liečených antiokoagulanciami (WARFARIN)
 • ABI-PWV arteriové vyšetrenie - členkovo-ramenný index (ultrazvukové vyšetrenie končatinových artérií)
 • POCT - vyšetrenie cholesterolu, glukózy, kyseliny močovej v krvi a vyšetrenie Helicobacter pylori zo stolice

 

Interná ambulancia a interné predoperačné vyšetrenia - VŠETKY poisťovne (VšZP, Dôvera a UNION)  

Interné a Predoperačné vyšetrenia  na OBJEDNANIE  (bez odberov v termíne do 7 dní, v prípade že už máte odbery - do 3 prac.dní)

Preventívne prehliadky

Cudzokrajná medicína - očkovanie, poradenstvo pri vycestovaní

Poisťovne:

25 - Všeobecná zdravotná poisťovňa

24 - DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s. 

27 - Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

MUDr. Viliam Chromý PRAKTIK - INTERNISTA, s. r. o.

Závodná 480 

027 43  Nižná

 

sestrička: Agata Ličková

sestrička: Mária Čuporáková

sestrička: Bc. Monika Lucká

 

Zástupy v prípade neprítomnosti:

MUDr. Gabriela Horňáková, MUDr. Ivana Škerdová, MUDr. Stanislava Tóthová, MUDr. Lucia Zubrzycká (v našej ambulancii)

MUDr. Stanislav Fukas (ObZS Tvrdošín - Medvedzie)

MUDr. Jarmila Kubasová (ObZS Tvrdošín)

MUDr. Stanislav Bebej (ObZS Zuberec)

Cena za služby MUDr. Viliam Chromý PRAKTIK-INTERNISTA,s.r.o.

Poplatky za výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami

PREHLIADKY

Eur

1. Preventívne prehliadky pre potreby zamestnávateľa, /vodiči z povolania, RP,práce .vyžadujúce osobit. zdrav. starostl., práce vo výškach, el.zariad., zvárači,stavebné práce a iné./

19.00-23.00

2. Vstupná prehliadka pre potreby zamestnávateľa

19.00-23.00

3. Prehliadka pracovníkov vykonávajúcich epidemiolog. závažnú činnosť + ZP

12.00-13.50

LEKÁRSKY POSUDOK

Eur

1. Lekárske vyšetrenie pre povolenie na držanie a nosenie strelnej zbrane 

38.00-40.00

2. Lekárske vyšetrenie za účelom získania vodičského preukazu a spôsobilostiviesť motorové vozidlo 

23.00-25.00

3. Lekárske vyšetrenie za účelom predĺženia VP u osôb nad 60 rokov 

12.00-13.50

4. Lekárske vyšetrenie na štúdium, pred šport. súťažou, vedľ. prac. činnosťou,pred nástupom na školenie, potvrdenie o bezinf. prac. prostredia, okolia, bývania

5.00-8.00

5. Potvrdenie o bezinfekčnosti + spôsobilosti nástupu na kúpeľnú liečbu 

3.50

6. Lekárske vyšetrenie cudzinca, u nás nepoisteného 

25.50-27.00

VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

Eur

1. Pre orgány činné v občianskom, správnom, trestnom konaní 

16.00

2. Komplexný výpis o zdravotnom stave zo ZD pre komerčné poisťovne 

16.50–19.00

3. Hlásenie o úraze pre komerčné poisťovne

6.50-10.00

4. Vystavenia návrhu na umiestnenie osoby v zariadení soc. služieb 

12.50-14.00

5. Iný výpis zo zdrav. dokumentácie pre právnickú alebo fyzickú osobu, na ktorejvyžiadanie sa výpis poskytuje /par.25,zák.576/2004 Zb./ 

12.50-15.00

6. Príplatok za výpis vystavený na počkanie 

5,-

POTVRDENIA

Eur

1. Prihláška na stredné a vysoké školy 

3.30

2. Potvrdenie o návšteve lekára - tzv. paragraf 

1.00

3. Potvrdenie o potrebe preradenia na inú prácu, hlásenie o úraze 

11.50-13.00

INÉ VÝKONY A ÚKONY

Eur

1. Prednostné vypísanie tlačiva bez čakania 

5,-

2. Vystavenie návrhu na kúpeľnú liečbu na žiadosť pacienta 

11,-

3. Obnovenie /predlženie / platnosti ZP 

8.50

4.Vystavenie náhradnej PN pri jej strate, znehodnotení 

5.50

5. Obnovenie receptu, ktorý stratil platnosť vinou pacienta. 

1.00

6. Predpis liekov na vlastnú žiadosť bez čakania/ telef, objednanie, po príchodebez čakania,.../

1.00

7. Návšteva pacienta po ordinačnej dobe na jeho vyžiadanie (nechce LSPP) 

13.00-15.00

8. Prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti

 

9. Lekárske ošetrenie za úhradu (neplatí si zdravotné poistenie v SR, nemá Eurokartičku) 

15,-

10. Podanie injekcie u nekapitovaného pacienta   i.m. (intramuskulárne) 

                                                                       i.v. (intravenózne) 

2,-

3,-

11.Vyšetrenie stolice na OK – na vlastnú žiadosť pacienta

7,-

12. Poplatok za nenahlásenie zmeny zdrav. poisťovne

6,-

13. Ekg na vlastnú žiadosť pacienta 

6,-

14. Vystavenie PN / TDPN pre ÚPSVaR 

1.50-3.50

15. Kopírovacie služby (každá 1 Strana A4)

0.10

Platnosť od 01.04.2014Schválené v Trstenej 15.3.2014

 

Kde nás nájdete?


Naše ordinačné hodiny

Pondelok

6:30 - 11:30

12:00 - 15:00

Utorok

6:30 - 11:30

12:00 - 13:30

Streda

7:00 - 11:30

12:00 - 16:30       16:30 - 18:30 interná ambulancia

Štvrtok

7:00 - 10:00    od 10:00 plánované návštevy v teréne alebo   10:00-14:00  interná ambulancia 

Piatok

7:00 - 12:00

 12:00-14:00 interná ambulancia

 

Telefonické informácie o výsledkoch volať len po 10:00 hod. Ďakujeme.

S akými poisťovňami spolupracujeme?

Aké služby vykonávame?

V akých situáciach môžeme pomôcť?